Persoane interesate

Cartea Strazii Eugeniu De Savoia

UNIUNEA SCRIITORILOR, FILIALA TIMIŞOARA
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARIERGARDA
C A R T E A S T R Ă Z II
E U G E N I U
D E S A V O I A
DEZBATERE ŞI LECTURI CU PARTICIPAREA AUTORILOR
VINERI, 18 IUNIE, ORELE 12 LA SEDIUL UNIUNII SCRIITORILOR

cele mai citite